Jeroen Boschstraat 79
3141 XK  Maassluis

06 - 19262490

Tarieven

per 1-1-2015

Remedial Teaching

€ 50,- Intakegesprek. Als u daarna besluit om voor begeleiding te kiezen gaan deze kosten af van het totaalbedrag voor de begeleiding
€ 195,- Onderzoek (2 x 45 min), verslag en handelingsplan
€ 50,- Begeleiding per 45 minuten (in de praktijk, thuis of op school)
€ 570,- 12-strippenkaart voor begeleiding van 45 minuten per week (in de praktijk, thuis of op school)
€ 50,- Evaluatiegesprek

Snel leren = leuk leren

€ 250,- Inclusief het basismateriaal en 6 weken lang e-mail coaching naar behoefte.
€  29,95 Cursusboek. Dit is bij met PiT! te verkrijgen als de cursus wordt gevolgd.

Op weg naar Snel leren = leuk leren

€ 95,– cursus van 3 x 1 uur

Jungle Memory

€ 495,- 1x per week 45 minuten begeleiding (lezen,spelling of rekenen), bespreken resultaten en toegang tot het online programma gedurende 8 weken.
€ 50,- Intake en test voor werkgeheugen. Als u daarna besluit om het hele programma te volgen gaan deze kosten af van het totaal bedrag voor het programma

Rekentraining

€ 120,- In groepjes van 4 leerlingen per cursus van 8 lessen

JaMaRa rekenen

€ 50,- Intake en onderzoek
€ 50,- Begeleiding per keer
€ 570,- Begeleiding 12-strippenkaart
€ 43,- Computerprogramma Jamara

 

Algemene Voorwaarden

De begeleidingstijd voor de leerling staat iedere week gereserveerd. De les wordt dan ook altijd gefactureerd als deze niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) is afgezegd.

In de schoolvakanties kan (in overleg) de begeleiding doorgaan.

Voor remedial teaching ontvangt u aan het eind van de maand/begin nieuwe maand de factuur per email. Deze dient binnen 2 weken betaald te zijn. Voor de korte trajecten of een 12-strippenkaart moet de factuur vooraf voldaan zijn.

Overleg met school dat langer duurt dan 10 minuten, wordt gefactureerd. Hierover vindt van te voren altijd overleg plaats, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

Indien wordt besloten tot behandeling, wordt het minimum aantal lessen afgenomen zoals bij alle onderdelen staat aangegeven, tenzij van te voren anders is overeengekomen.

De begeleidingen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn BTW-vrij.