Jeroen Boschstraat 79
3141 XK  Maassluis

06 - 19262490

Remedial Teaching

Remedial teaching is geen bijles maar specifieke hulp op het niveau waar uw kind uitvalt. Uw kind krijgt handvatten om tot beter leren te komen, deze zijn gericht op de mogelijkheden van uw kind.
Dit kan andere stof zijn dan uw kind op dit moment in de klas krijgt aangeboden. Wel kan er afstemming plaatsvinden met school.

Als remedial teacher heb ik de opleiding RT gedaan na mijn PABO opleiding en diverse cursussen op het gebied van rekenen en lezen/spellen.
Bij met PiT! kan uw kind direct starten met begeleiding.

De begeleiding kan plaatsvinden op de praktijk of op school. Ook zijn sessies via Skype mogelijk, vraag hiernaar.

Bij met PiT! is gespecialiseerde hulp mogelijk op het gebied van:

  • Lezen en dyslexie
  • Spellen en werkwoordspelling
  • Rekenen en dyscalculie
  • Begrijpend en studerend lezen

Kosten:

€ 50,- Intakegesprek. Als u daarna besluit om voor begeleiding te kiezen gaan deze kosten af van het totaalbedrag voor de begeleiding
€ 195,- Onderzoek (2 x 45 min), verslag en handelingsplan
€ 50,- Begeleiding per 45 minuten (in de praktijk, thuis of op school)
€ 570,- 12-strippenkaart voor begeleiding van 45 minuten per week (in de praktijk, thuis of op school)
€ 50,- Evaluatiegesprek

Vragen of aanmelden kan via het contactformulier.

terugknop