Jeroen Boschstraat 79
3141 XK  Maassluis

06 - 19262490

logo_junglememory

 

Jungle Memory traint het werkgeheugen van 7-16 jarigen. Jungle Memory leert leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen stelt ons in staat om aantekeningen in ons hoofd te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. We gebruiken deze vaardigheid bij talloze vakken als taal, rekenen, geschiedenis of NASK. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken die zichtbaar zijn in de schoolresultaten.

Kenmerken van een zwak werkgeheugen:

  • Weinig vorderingen in lezen en rekenen
  • Moeilijkheden met het opvolgen van instructies
  • Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden
  • Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten
  • Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar
  • Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken
  • Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan

Jungle Memory is wetenschappelijk bewezen. De schoolresultaten worden beter bij leerlingen met uiteenlopende klachten als lage cijfers, dyslexie en autisme. De combinatie met RT, waarbij naast de training ook gewerkt wordt aan het verbeteren van leerstrategieën en automatiseren, geeft volgens onderzoek het beste effect.

Jungle Memory is een 8 weeks online programma waarbij er 1x per week in de praktijk of thuis samen geoefend wordt en 3x per week thuis onder begeleiding van bijvoorbeeld een ouder.

Kosten:

€ 495,- 1x per week 45 minuten begeleiding (lezen,spelling of rekenen), bespreken resultaten en toegang tot het online programma
€ 50,- Intake en test voor werkgeheugen. Als u daarna besluit om het hele programma te volgen gaan deze kosten af van het totaal bedrag voor het programma

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

terugknop