Jeroen Boschstraat 79
3141 XK  Maassluis

06 - 19262490

JaMaRa rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld
door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl). Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school
eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan.
Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • via motorische activiteit beide hersenhelften activeren
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die
eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Na de testjes volgen:

 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen handelingsplan

Jamara leert ook als het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet
alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke
kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het
oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen
de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Samen bespreken we in welke frequentie het kind terugkomt om te laten zien wat hij/zij
kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.
Thuis wordt er ook iets verwacht.  Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de
10 minuten per keer.
Daarnaast moet er met het Jamaracomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma moet
gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.

De begeleiding kan in de praktijk of thuis plaatsvinden.

Er wordt met andere Jamara coaches samengewerkt.

Kosten:

€ 50,- Intake en onderzoek
€ 50,- Begeleiding per keer
€ 570,- Begeleiding 12-strippenkaart
€ 43,- computerprogramma van Jamara

 

terugknop